Learn about our services

Hàng hải

Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành công nghiệp vận tải và đóng mới tàu biển và kết cấu dầu khí, VPISC đại diện cho các nhà cung cấp danh tiếng từ hệ động lực máy chính, chân vịt đến các sản phẩm thông dụng như bơm, máy nén, hệ thống sản xuất nước ngọt v.v.. VPISC cũng có nhiều kinh nghiệm với các hệ thống đặc biệt như, hệ thống kiểm tra đánh giá tình trạng đường ống v.v..
 

               

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
index