Learn about our services

Wärtsilä Seal & Bearing

 

Sản phẩm và giải pháp cho các ứng dụng hàng hải

Chúng tôi đã hỗ trợ hàng nghìn dự án đóng mới trên tất cả các phân khúc hàng hải, từ dầu khí và tàu buôn đến tàu đánh cá, tàu du lịch và phà, cùng với mọi thứ ở giữa. Chúng tôi tự hào chỉ ra rằng cứ 3 tàu đi khắp các đại dương trên thế giới thì có 1 tàu mang theo giải pháp Wärtsilä. Chúng bao gồm các động cơ giữ kỷ lục Guinness, giải pháp động cơ đẩy Hybrid, hệ thống thu hồi VOC đột phá, từng đoạt giải thưởng, các giải pháp hành trình và xử lý bền vững với môi trường mới nhất, v.v.

Chúng tôi tự hào khi biết rằng các giải pháp của chúng tôi đã được khách hàng lựa chọn trong thời đại mà những cân nhắc về chi phí và tác động môi trường đang thúc đẩy nhu cầu đổi mới và tư duy khác biệt. Bằng cách này, chúng tôi có thể cung cấp hệ sinh thái biển trong tương lai sẽ dẫn dắt quá trình chuyển đổi hướng tới một kỷ nguyên mới hiệu quả và bền vững.

            
index