Learn about our services

 Wärtsilä Thrust bearings

Wärtsilä Thrust bearings

Contact

Describe project

Giải pháp ổ đỡ động cơ đẩy của Wärtsilä là ổ đỡ chặn đơn, tự điều chỉnh. Các ổ đỡ có hai mặt của miếng đệm nghiêng trên trục và truyền lực đẩy từ trục đến vỏ ổ đỡ giúp giảm thiểu hiệu ứng nghiêng và giảm mức độ căng thẳng. Tiêu chuẩn chỉ dành cho tải trọng hướng trục, với tùy chọn cho tải trọng hướng trục và hướng tâm. Hệ thống làm mát và tuần hoàn dầu có sẵn dưới dạng hệ thống tự bôi trơn với bộ làm mát tích hợp hoặc dưới dạng máy bơm và bộ làm mát bên ngoài. Được trang bị khả năng giám sát hoàn toàn từ xa nhiệt độ và lưu lượng dầu, giải pháp ổ đỡ động cơ đẩy cho phép quản lý sản phẩm dễ dàng.
 
 
 
index