Learn about our services

 Wärtsilä Steerguard rudder stock and stabiliser seals

Wärtsilä Steerguard rudder stock and stabiliser seals

Contact

Describe project

Dòng sản phẩm Wärtsilä Steerguard đề xuất các giải pháp làm kín bánh lái và bộ ổn định với các loại dầu bôi trơn khác nhau. Wärtsilä Steerguard là một loạt các sản phẩm tiêu chuẩn có thể được sửa đổi nếu cần cho các ứng dụng cụ thể như khả năng tương thích sốc. Các bộ làm kín bánh lái kiểu phớt chắn được bôi trơn bằng dầu trong khi các bộ làm kín cơ khí được bôi trơn bằng mỡ hoặc nước.
 
 
 
index