Learn about our services

 Wärtsilä rudder stock and stabiliser bearings

Wärtsilä rudder stock and stabiliser bearings

Contact

Describe project

Wärtsilä Steersafe là một loạt các bạc đỡ vật liệu tổng hợp được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng bánh lái và bộ ổn định. Nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm đã dẫn đến việc sử dụng rộng rãi bạc đỡ Wärtsilä trong bánh lái và thiết bị lái trên các loại tàu thuyền. Wärtsilä Steersafe cung cấp hiệu suất tuyệt vời trong các ứng dụng yêu cầu dầu, mỡ, nước hoặc vận hành khô. Ngoài ra, nguy cơ hỏng bạc đỡ trong quá trình bảo dưỡng cũng giảm đi do môi trường quá nóng hoặc quá lạnh sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động. Ngoài ra, thiết kế và gia công được đơn giản hóa, vì không cần tính toán để bù nhiệt độ phân xưởng khác nhau. Một loạt các tùy chọn cung cấp khác nhau có sẵn để phù hợp với ứng dụng cụ thể.
index