Learn about our services

 Wärtsilä Airguard seal

Wärtsilä Airguard seal

Contact

Describe project

Wärtsilä Airguard là loại bộ làm kín chắn dầu chống ô nhiễm, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng yêu cầu tăng cường bảo vệ chống rò rỉ dầu vào nước biển. Bộ làm kín Wärtsilä Airguard hoạt động bằng khí nén, được đưa vào khoảng trống giữa các vòng đệm. Dòng khí nén liên tục này vào không gian trống được tự động đặt cao hơn áp suất nước biển, dẫn đến một lượng nhỏ không khí bị đẩy ra nước biển. Không gian trống được kết nối với một hệ thống thu gom nước thải bên trong. Bất kỳ nước biển hoặc dầu nào thấm vào khoảng trống sẽ tự động được xả vào bên trong, ngăn dầu rò rỉ ra bên ngoài hoặc nước biển xâm nhập vào ống đuôi tàu. Do bộ làm kín của Wärtsilä Airguard loại bỏ thành công bộ phận tiết dầu ra biển nên nó có thể được vận hành bằng dầu khoáng theo Giấy phép chung cho tàu năm 2013.
index