Learn about our services

Metizoft

Metizoft đã phát triển từ một công ty công nghệ xanh lập sơ đồ vật liệu nguy hiểm trên tàu, trở thành một nhà cung cấp các giải pháp bền vững và đa dạng cho toàn bộ vòng đời của tàu.

Metizoft là một trong những công ty tư vấn đầu tiên và hàng đầu của thế giới cung cấp các giải pháp IHM (vật liệu nguy hại) cho các nhà máy đóng tàu, chủ tàu, nhà cung cấp và các phân khúc kinh doanh khác trong ngành hàng hải.

Với nhiều khách hàng trên toàn thế giới, Metizoft có một số tàu tiên tiến nhất trong ngành hàng hải trong danh sách khách hàng của chúng tôi.

Hôm nay, có gần 60 nhân viên làm việc tại văn phòng chính của chúng tôi ở Fosnavåg, Na Uy và các văn phòng tại Singapore và Thượng Hải, Trung Quốc.

Chúng tôi cũng có một mạng lưới các thanh tra IHM rộng lớn, hoạt động ra khỏi các cảng chiến lược trên tất cả các châu lục.

 

index