Learn about our services

Wärtsilä Jetguard PSE and AN-W seals

Contact
Tiêu đề:

Describe project

Wärtsilä Jetguard là một giải pháp làm kín bên trong tuân thủ các yêu cầu về môi trường, phù hợp với cả điều kiện nước xanh và nước mài mòn. Loại bộ làm kín này bao gồm các bề mặt chịu mài mòn cứng để chống mài mòn và có thể được điều chỉnh để có khả năng chống sốc. Bộ làm kín Wärtsilä Jetguard AN-W đã được thiết kế để mang lại hiệu suất cao và khả năng chống sốc cho các ứng dụng waterjet. Thiết kế bộ làm kín này dựa trên kinh nghiệm sâu rộng và kiến thức thu được từ các bộ làm kín của tàu ngầm và môi trường sốc. Bộ làm kín được tách rời hoàn toàn để có thể lắp đặt và bảo dưỡng mà không cần phải tháo rời và rút trục.
index