Learn about our services

 Wärtsilä Floodguard restrictor

Wärtsilä Floodguard restrictor

Contact

Describe project

Bộ hạn chế nước ngập Wärtsilä Floodguard là một giải pháp giới hạn khung vách ngăn kích hoạt cho cả ứng dụng thương mại và quân sự. Bộ hạn chế đã được thiết kế để đảm bảo rằng các khoang mà trục dẫn đi qua không bị tổn hại trong trường hợp ngập nước, do đó duy trì tính toàn vẹn của khoang trong quá trình vận tải hành động hoặc động lực để đưa tàu vào bờ . Thông qua hoạt động tự động và chấp nhận chuyển đổi trục hướng tâm và góc lớn, bộ hạn chế đảm bảo hoạt động của tàu an toàn và đáng tin cậy. Nó có thể phù hợp với trục tại chỗ ở hai bên vách ngăn.
index