Learn about our services

 Wärtsilä Envirosafe composite bearings

Wärtsilä Envirosafe composite bearings

Contact

Describe project

Bạc đỡ vật liệu tổng hợp Wärtsilä Envirosafe cung cấp cho người vận hành tàu một giải pháp kỹ thuật cao, tuân thủ môi trường được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng ống đuôi tàu. Bạc đỡ vật liệu tổng hợp của chúng tôi đã trải qua quá trình nghiên cứu và xác nhận rộng rãi, cho phép sử dụng hệ thống nhựa và công nghệ mới nhất.

Dòng sản phẩm bạc đỡ được bôi trơn bằng nước của chúng tôi mang đến cho người vận hành tàu biển tuổi thọ bạc đỡ lâu hơn nhờ cải thiện hoạt động thủy động lực học, hệ số ma sát và tỷ lệ mài mòn thấp, đồng thời giảm mài mòn trong các ứng dụng mài mòn và nước nâu. Có sẵn nhiều tùy chọn cung cấp khác nhau để phù hợp với các ứng dụng cụ thể bao gồm bạc đỡ không tách rời, vỏ tách rời hoặc bạc đỡ tách rời hoàn toàn cho phép thay thế hoặc sửa chữa tại chỗ.

Wärtsilä cũng có thể cung cấp hệ thống đo độ mòn bạc đỡ, hệ thống này cho biết từ xa độ mòn của bạc đỡ hoặc giá đỡ bạc bằng cách đo độ sụt của trục các đăng. Điều này cho phép nhận được thông tin phân tích về tình trạng mài mòn của bạc đỡ ống đuôi mà không cần đo độ mòn dưới nước có sự hỗ trợ của thợ lặn.

index