Learn about our services

Wärtsilä electric pod & thruster seals

Contact
Tiêu đề:

Describe project

Bộ làm kín Wärtsilä Airguard và Sternguard là những lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng làm kín vỏ điện và động cơ đẩy. Môi trường hoạt động sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn giải pháp làm kín. Chúng bao gồm chất mài mòn, chuyển động của trục và các yêu cầu về khả năng bảo dưỡng. 
Wärtsilä Sternguard là giải pháp làm kín bên ngoài ngoài được bôi trơn bằng dầu và có thể được cung cấp theo loại tách rời một phần hoặc tách rời hoàn toàn. 
Wärtsilä Airguard là một giải pháp làm kín bên ngoài được bôi trơn bằng dầu. Bộ làm kín hoạt động bằng khí nén, được đưa vào khoảng trống giữa các vòng đệm để giảm ứng suất và mài mòn.
index