Learn about our services

 RUSTIBUS® 120 - 2000

RUSTIBUS® 120 - 2000

Contact

Describe project

Rustibus® 1200 là một cỗ máy nhanh chóng và hiệu quả được thiết kế để tẩy cặn và chải điện boong chính, nắp hầm, thùng chứa, v.v. bằng cách sử dụng hệ thống tang trống xích quay.
- Chế tạo chất lượng cao và thiết kế công thái học.
- Được thiết kế đặc biệt cho ngành hàng hải.
 
index