Learn about our services

Wärtsilä Water & Waste

 

Cung cấp đầy đủ cho mọi loại tàu

Việc tuân thủ các quy định về môi trường yêu cầu nước thải từ tàu du lịch phải sạch và an toàn có thể là một thách thức thực sự. Wärtsilä có thành tích đã được chứng minh trong việc phát triển công nghệ để đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường dự kiến này. Các giải pháp của chúng tôi đã thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu về quản lý chất thải và nước thải trong ngành hàng hải. Wärtsilä có thể cung cấp gói xử lý chất thải ướt và khô hoàn chỉnh, tích hợp đầy đủ cho bất kỳ loại tàu nào.

 

            
index