Learn about our services

Anglotech

 

Động cơ & phụ tùng hàng hải

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phụ tùng hàng hải, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu phụ tùng thay thế của bạn cho nhiều loại sản phẩm, đặc biệt là các phụ tùng hàng hải do Ý sản xuất với mối quan hệ độc quyền với Caterpillar O.E.M. các nhà cung cấp. Nhờ các liên kết của chúng tôi và vị trí chiến lược của chúng tôi, giá của chúng tôi cạnh tranh nhất và trong nhiều trường hợp, về tổng thể, chúng rẻ hơn so với giá được đưa ra trực tiếp từ các nhà sản xuất ban đầu.

      
index