Learn about our services

Tin về triển khai phòng chống thiên tai cơn bão số 01 tại khu vực quản lý của các cảng vụ hàng hải

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 1 năm 2023, ngay trong sáng ngày 17/7/2023, Cục Hàng hải Việt Nam đã họp triển khai công tác ứng phó thiên tai cơn bão số 1 với các Cảng vụ hàng hải từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng, ngay sau khi kết thức cuộc họp, Cục Hàng hải Việt Nam đã thành lập 02 tổ công tác do Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam làm trưởng đoàn đi vào các khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định để triển khai công tác PCTT cơn bão số 1.

Tổ công tác thứ nhất do Phó Cục trưởng Cục HHVN Nguyễn Hoàng làm trưởng đoàn đi vào các khu vực từ Quảng Ninh đến Hải Phòng để cùng các Cảng vụ Hàng hải triển khai công tác ứng phó thiên tai cơn bão số 1 có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại khu vực;

Tổ công tác thứ hai do Phó Cục trưởng Cục HHVN Hoàng Hồng Giang làm trưởng đoàn đi vào các khu vực Thái Bình, Nam Định để cùng các Cảng vụ Hàng hải triển khai công tác ứng phó thiên tai cơn bão số 1 có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại khu vực.

Tại cuộc họp với các Cảng vụ Hàng hải, đại diện Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các Cảng vụ hàng hải phải triển khai một số nhiệm vụ chính như sau:

- Tổ chức kiểm tra trụ sở, cơ sở dịch vụ, kho bãi, nhà xưởng và các công trình trong khu vực quản lý;

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, chỉ đạo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải trong công tác phòng, chống thiên tai tại vùng nước cảng biển do Cảng vụ hàng hải quản lý;

- Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện phương án huy động tàu thuyền trong khu vực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai khi có tình huống xảy ra.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến của bão số 01 để hướng dẫn cho tàu thuyền tránh đi vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt lưu ý đối với các tàu biển mang cấp hạn chế 3 và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB.

- Rà soát, nắm chắc số lượng tàu thuyền thuộc khu vực quản lý; quản lý chặt chẽ việc rời cảng, bến của tàu thuyền, không cấp phép rời cảng cho tàu có hành trình đi vào vùng nguy hiểm, đặc biệt lưu ý những khu vực đã từng xảy ra các sự cố tàu vận tải khi có bão, lũ; triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống cảng bến, con người hoạt động trong phạm vi quản lý.

- Kịp thời điều động tàu, thuyền đến khu neo đậu tránh, trú bão.

 

Previous post Next post
index