Learn about our services

Sớm đầu tư đường sau cảng Lạch Huyện

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời xây dựng đoạn đường sau bến số 3 đến bến 6 Lạch Huyện.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành nghiên cứu phương án sử dụng ngân sách địa phương kết hợp với các nguồn vốn khác theo phương thức hợp tác công tư, xã hội hóa để đầu tư xây dựng đường sau cảng Lạch Huyện

Văn phòng Bộ GTVT vừa thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang tại cuộc họp với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Hải Phòng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ GTVT, UBND TP Hải Phòng và các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án sử dụng ngân sách địa phương kết hợp với các nguồn vốn khác theo phương thức hợp tác công tư, xã hội hóa để đầu tư xây dựng tuyến đường, đảm bảo đồng bộ với các bến cảng thuộc khu bến Lạch Huyện và khu công nghiệp.

UBND TP Hải Phòng đã khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đã dự kiến cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương.

Đồng thời, đã tổ chức phân chia kinh phí dự kiến huy động từ các doanh nghiệp đầu tư cảng phục vụ cho việc đầu tư xây dựng, sớm đưa tuyến đường vào khai thác đồng bộ với khai thác các bến cảng.

“Các doanh nghiệp cảng, khu công nghiệp (Công ty CP cảng Hải Phòng, Hateco, Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu – Lạch Huyện) cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời triển khai đầu tư xây dựng đoạn đường sau bến số 3 đến bến số 6”, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang chỉ đạo.

Hiện nay, Cục Đường bộ VN đã có văn bản thống nhất việc bàn giao đoạn đường sau bến số 1, số 2 cho thành phố.

Từ đây, lãnh đạo Bộ GTVT giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp Cục Đường bộ VN, Sở GTVT thành phố Hải Phòng khẩn trương thực hiện công tác bàn giao để thành phố tổ chức quản lý đồng bộ với việc đầu tư, khai thác tuyến đường sau các bến cảng thuộc khu bến Lạch Huyện.


Theo Thông báo số 39/2022 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có ý kiến kết luận, giao cho các doanh nghiệp đang thi công các bến cảng thực hiện xây dựng đồng bộ hệ thống đường bộ phía sau các bến cảng.

Tuy nhiên quá trình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, CTCP Cảng Hải Phòng (chủ đầu tư xây dựng bến số 3, 4 thuộc khu bến Lạch Huyện) và CTCP tập đoàn Hateco (chủ đầu tư bến số 5, 6) đã có văn bản báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc đầu tư tuyến đường sau bến số 3 đến bến số 6 khu bến Lạch Huyện.

Bộ GTVT cũng đã có kiến nghị tiếp tục đầu tư tuyến đường bằng nguồn vốn đầu tư công đã được Bộ Giao GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư và được bố trí vốn ngân sách nhà nước từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Lý do được đưa ra là tuyến đường sau các bến số 3 đến bến số 6 thuộc kết cấu hạ tầng giao thông công cộng phục vụ khai thác toàn bộ các bến cảng và các khu công nghiệp liền kề, nếu được nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp khai thác cảng trong công tác gom/rút hàng thông qua cảng bằng phương thức vận tải đường bộ, tránh việc hình thành tài sản riêng của doanh nghiệp trên đất của nhà nước.


Báo Giao thông

 

Previous post Next post
index