Learn about our services

Nghệ An thông qua chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển xếp, dỡ hàng hóa qua cảng Cửa Lò

Nhằm tạo điều kiện cho xuất nhập khẩu hàng hóa, ngày 7/7/2023 tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển vận chuyển container quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển bằng container đi, đến cảng Cửa Lò.

Đại biểu biểu quyết Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII

Theo đó, hãng tàu biển vận chuyển container quốc tế được cấp phép hoạt động kinh doanh vận chuyển container theo quy định, thực hiện dỡ hàng hoặc xếp hàng hoặc vừa dỡ hàng và xếp hàng tại cảng Cửa Lò được hỗ trợ 300 triệu đồng/chuyến cập cảng.

Đối với hãng tàu biển vận chuyển container nội địa (bao gồm trung chuyển qua các cảng quốc tế) được cấp phép hoạt động kinh doanh vận chuyển container theo quy định, thực hiện dỡ hàng hoặc xếp hàng hoặc vừa dỡ hàng và xếp hàng tại cảng Cửa Lò (trừ hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh) với tần suất tối thiểu 2 chuyến cập cảng/tháng (mỗi tháng được tính từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng) được hỗ trợ 100 triệu đồng/chuyến cập cảng.

Nghệ An cũng quyết định hỗ trợ các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu vận chuyển bằng container đi, đến cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Theo đó, đối với container 20 feet được hỗ trợ 600 ngàn đồng/container; container 40 feet được hỗ trợ 1 triệu đồng/container.

Chuyến tàu Container quốc tế BIENDONG MARINER cập Cảng Cửa Lò đi Port Klang (Malaysia) – Kolkata (India) – Chittagong (Bangladesh)

Các hãng tàu biển, doanh nghiệp thuộc diện trên làm hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An hoặc trực tuyến tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An. Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam lấy ý kiến các cơ quan liên quan, quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ cho hãng tàu biển, doanh nghiệp. Trong trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam thông báo bằng văn bản cho hãng tàu biển, doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do.

Nghị quyết này của tỉnh Nghệ An sẽ được triển khai trong vòng 2 năm kể từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2025.

Previous post Next post
index